Valid XHTML 1.0 Transitional

SVE ŠTO TREBA ZNATI
5 4 3 2 1
Page:

8. MALOLJETNE OSOBE

Putnici do 21 godine dužni su biti u pratnji roditelja, rođaka ili pratitelja starijih od 25 godina, te moraju boraviti u istoj kabini.
Djeca do 4 mjeseca starosti ne mogu biti primljena na krstarenje.
Za djecu od 2 do 15 godina organiziran je poseban program cjelodnevne skrbi CAMP CARNIVAL, kao i aktivnosti za goste od 15 do 18 godina.

9.PUTNICI S POSEBNIM POTREBAMA

Brodarska kompanija nastoji u svakom trenutku omogućiti bezbrižan i ugodan boravak za sve osobe s posebnim potrebama. Na taj su način osobe u invalidskim kolicima posebno ugošćene.
U iznimnim situacijama se zbog sigurnosnih uvjeta na brodu traži da takav putnik povede pratnju.
Prilikom rezervacije treba navesti posebne potrebe takve osobe.
Životinje za pomoć osobama s posebnim potrebama mogu se smjestiti na brod s gostima pod uvjetom da se prijave najmanje 15 dana prije krstarenja.

10. LIJEČNIČKA POMOĆ

Oprema brodske ambulante je dostatna za hitne i manje intervencije. Budući da su liječnici samostalni ugovomi suradnici, liječnička pomoć se naplaćuje.

11. CJEPIVA

Prije polaska provjeriti aktualne obavijesti.

12. ODGOVORNOSTI KOMPANIJE U SLUČAJEVIMA NEPRAVILNOSTI

Agencija SUNČANA VURA kao i brodarska kompanija nisu odgovorni za nepredviđena događanja koja uzrokuju ugovorni partneri, kao što su zrakoplovne kompanije, željeznice, agencije za organizaciju izleta i transfera. Također nisu odgovomi za kašnjenja zrakoplova, vlakova, kašnjenja zbog bolesti putnika, ozljeda i nezgoda. Svaki je putnik sam odgovoran za dolazak u luku i vrijeme ukrcaja. Zato preporučamo prošireno osiguranje od mogućeg otkazivanja putovanja koje možete uplatiti prilikom prijave za putovanje u našoj agenciji.

Napomena:
Agencija i brodar moraju biti upoznati sa stvarnim fizičkim i psihičkim zdravljem svakog putnika prilikom rezervacije puta, kao i prilikom prijave na brod.


Sunčana vura d.o.o. za poslovne usluge i turizam, Kožarska 2, 10000 ZAGREB, HRVATSKA • tel: +385 1 481 36 35 ; 481 36 36 • mail: infosv@suncana.org