Valid XHTML 1.0 Transitional

O NAMA

Godina osnivanja/glavni ured

SUNČANA VURA, specijalizirana putnička agencija za prodaju aviokarata.
Agencija je osnovana 2000., vlasnica ELICA RAJLIĆ.


Djelatnost

Specijalizirali smo se u prodaji svih vrsta aviokarata, uključujući pomorske karte, prodaji krstarenja, organiziranju tečajeva stranih jezika u inozemstvu, rezervaciji hotela i rent-a-caru.

Kvaliteta

SUNČANA VURA održava visoku kvalitetu usluge kroz kontinuiranu pažnju svojih zaposlenika prema osobnim potrebama svakog klijenta i poslovnim potrebama svojih partnera. Kao agencija za prodaju aviokarata, glavni smo pružatelji usluge vodećim svjetskim kompanijama za krstarenja (Carnival CL, Disney CL, Apollo Ship Chandlers).

Poslovni partneri

SUNČANA VURA ostvarila je poslovne kontakte s izabranim turoperaterima, aviokompanijama i putničkim agencijama u SAD-u, Europi, Istočnoj Europi i na Dalekom Istoku.

Poslovna mreža

Sjedište SUNČANE VURE d.o.o. je u Hrvatskoj s dobro razvijenom mrežom suradnika na tržištima Europe i SAD-a.

Voditeljica poslovnice i odjela za prodaju aviokarata: Elica Rajlić.
Ticketing manageri: Danijela Misir, Andreja Bičak, Sanja Pangracije, Ivana Šelendić i Darko Kovač.
Voditelj odjela za turizam: Nikola Prpić.
Voditeljica odjela za strane jezike u inozemstvu: Alida Bolarić.
-->

Ciljevi

Postati jednim od većih pružatelja usluga prodaje turističkih aranžmana na europskom tržištu te održati visoku kvalitetu poslovanja.Sunčana vura d.o.o. za poslovne usluge i turizam, Kožarska 2, 10000 ZAGREB, HRVATSKA • tel: +385 1 481 36 35 ; 481 36 36 • mail: infosv@suncana.org