Valid XHTML 1.0 Transitional

OPĆE INFORMACIJE
SUNČANA VURA d.o.o.
za poslovne usluge i turizam,
Kožarska 2, 10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: infosv@suncana.org
Telefon: +385 1 4813635, 4813636
Telefax: +385 1 4813729

Radno vrijeme: pon - pet 9 - 17 h

ID KOD: HR-AB-080092804
MB: 1222040
OIB: 81240702858
Žiro račun: 2484008-1100342768
IATA No: 75-3 20884
IBAN: HR7124840081500170516
SWIFT: RZBHHR2X
UPRAVA: Elica Rajlić

Sunčana vura d.o.o. za poslovne usluge i turizam, Kožarska 2, 10000 ZAGREB, HRVATSKA • tel: +385 1 481 36 35 ; 481 36 36 • mail: infosv@suncana.org