Valid XHTML 1.0 Transitional

POSLOVNI JEZIČNI PROGRAMI

Tečajevi kreirani prema individualnim zahtjevima za poslovne ljude i kompanije.

  • individualna nastava
  • individualna/kombinirana Professional Language Club - nastava za usavršavanje govora u različitim profesionalnim i društvenim situacijama u grupama s prosječno 6-8 studenata
  • zatvorena grupa za djelatnike iste kompanije
  • www.corporate.englishtown.com – on-line tečaj engleskog jezika

Poslovni tečajevi organizirani su u Cambridgeu, Bostonu, Nici, Barceloni, Münchenu i Rimu.


Sunčana vura d.o.o. za poslovne usluge i turizam, Kožarska 2, 10000 ZAGREB, HRVATSKA • tel: +385 1 481 36 35 ; 481 36 36 • mail: infosv@suncana.org