Valid XHTML 1.0 Transitional

AKTIVNOSTI / PRIRODA / EKO

RIBARENJE

More i riba, sinonimi za mediteranski način života. Možemo reći da ribolov postoji oduvijek. U najstarijim zapisima čovjek i riba činili su dio životnog ciklusa. Od biblijskih vremena, riba i ribarenje pričaju nam mnoge priče o životu. U današnjim vremenima, iskustvo pravog ribarenja na starinski način, osvijestit će u vama značaj mora i morskih plodova. Kreće se u ranu zoru sa ribarima na more, pomažući im u pripremi mreža, mamaca i ostalih potrebnih radnji. Usput možete čuti priče o tome kako je težačko ovo zanimanje, kako more, sol i bura nagrizaju kožu, ali i ostavljaju neizbrisiv trag zadovoljstva nakon dobrog ulova. Ribarenje s mrežama, paranagali, lov udicom, ronjenje...sve su to načini kojima možete iskusiti ovu aktivnost. Jedno je sigurno, doživjet ćete povratak prirodi, iskustvo zahvale hrani te istinski osjećaj zadovoljstva koje nam pruža priroda i more.
Predlažemo: SPLIT I TROGIR

Arheološki nalazi potvrđuju da je TROGIR jedan od najstarijih gradova na Mediteranu čija povijest seže čak 2000 godina prije Krista. Nazivan često je grad-muzej jer svaki kamen i svaka građevina imaju svoju vrijednosti važnost za određeni povijesni period. 1997. gradska je jezgra Trogira uvrštena u UNESCO-v popis svjetske spomeničke baštine. od 3.050 knSunčana vura d.o.o. za poslovne usluge i turizam, Kožarska 2, 10000 ZAGREB, HRVATSKA • tel: +385 1 481 36 35 ; 481 36 36 • mail: infosv@suncana.org