Valid XHTML 1.0 Transitional

AVIOKARTE ZA POMORCE

Samo za pomorce nudimo aviokarte s posebnim povlasticama.

Takva vrsta aviokarata prilagođena je pomorcima kojima je dozvoljen unos veće količine prtljage, kod promjena datuma i odredišta polaska nema restrikcija te ne naplaćujemo promjenu karte.

Uz ove pogodnosti naša agencija daje vjernim klijentima dvadeset i prvu kartu gratis.

Kontaktirajte nas 24 x 7.

E-mail: infosv@suncana.org

Svi podaci vezani uz putovanja i profile putnika koristit će se isključivo za interne potrebe i neće se prosljeđivati trećim osobama.


Sunčana vura d.o.o. za poslovne usluge i turizam, Kožarska 2, 10000 ZAGREB, HRVATSKA • tel: +385 1 481 36 35 ; 481 36 36 • mail: infosv@suncana.org