Valid XHTML 1.0 Transitional

UVJETI I ODREDBE

SUNČANA VURA djeluje samo kao posrednik za aviokompanije i ne preuzima odgovornost za bilo kakve radnje ili propuste bilo kojeg avioprijevoznika uključujući, bez ograničenja, one koji se odnose na ukidanje letova, promjene rasporeda, promjene plana putovanja, oštećenja, kašnjenja ili gubitka prtljage, kašnjenja leta, kvar opreme, nesreće, pilote ili druge nepravilnosti, uključujući prebukirane letove, pogreške na računalima, štrajkove, ratne situacije, nestabilnosti radne snage ili višu silu.

SUNČANA VURA ne može biti odgovorna za kašnjenje prijevoza putnika do broda od strane prijevoznika niti za kašnjenje samog putnika.

Sve izdane avionske karte refundira isključivo SUNČANA VURA. Nakon što putnik primi kartu, u slučaju gubitka ili oštećenja karte, ponovno izdavanje karte podliježe dodatnim troškovima u skladu s pravom aviokompanije da donese takvu odluku.

Troškove u slučaju otkazivanja ili promjena snosi putnik.

U slučaju otkaza, putniku će biti vraćena uplata od strane aviokompanije umanjena za naknade otkazivanja prema procjeni prijevoznika pod uvjetom da su svi neiskorišteni kuponi za let vraćeni SUNČANOJ VURI.


Sunčana vura d.o.o. za poslovne usluge i turizam, Kožarska 2, 10000 ZAGREB, HRVATSKA • tel: +385 1 481 36 35 ; 481 36 36 • mail: infosv@suncana.org