Valid XHTML 1.0 Transitional

REZERVACIJE AVIO KARATA - POMORCI
3
2
1
Rezervirajte kartu u tri jednostavna koraka...
OSOBNE INFORMACIJE
Prezime:
KAO ŠTO JE UPISANO U PUTOVNICI
Ime:
KAO ŠTO JE UPISANO U PUTOVNICI
Državljanstvo:
Godina rođenja:
Spol: Muški Ženski
Naziv broda:
Registar:
ID broj:
Telefon:
e-mail:
PUTNE INFORMACIJE (polazna i dolazna destinacija i datum)
Od (grad):
Do (grad):
Mjesec: / Dan: / Godina:
PREFERIRANA AVIOKOMPANIJA
Nije bitno (želim najjeftiniju)
Upišite:
KOMENTAR
NAČIN PLAĆANJA
Certified Check
Western Union Quick Collect
Money Order
Cash

Ako ste kao način plaćanja odabrali "cash"
molimo kontaktirajte:
infosv@suncana.org

 
Svi podaci vezani uz putovanja i profile putnika koristit će se isključivo za interne potrebe
i neće se prosljeđivati trećim osobama.

Sunčana vura d.o.o. za poslovne usluge i turizam, Kožarska 2, 10000 ZAGREB, HRVATSKA • tel: +385 1 481 36 35 ; 481 36 36 • mail: infosv@suncana.org